Františkovy Lázně

Návštěva lázní v době pandemie

22. 4. 2021 . 0

Ovlivnily informace z médií o výskytu COVID-19 v některých lázeňských městech postoj obyvatel ČR k návštěvě lázní? Jaká opatření v lázních by zvýšila pocit bezpečí? […]

Profil návštěvníka lázní

3. 4. 2021 . 0

Institut lázeňství a balneologie provedl v prosinci 2020 ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dotazníkové […]