Lázeňský cestovní ruch v České republice

spadata | informační server lázeňství a balneologie

Zajímá Vás, kolik lázeňských hostů přijíždí do kterého kraje nebo kolik nocí v lázních stráví? Jsou to spíše cizinci nebo tuzemští hosté? A z jakých zemí k nám přijíždějí lázeňští hosté nejčastěji?

Odpovědi najdete v interaktivním vizuálu, který jsme pro Vás připravil Institut lázeňství a balneologie.

První dvě stránky vizuálu vychází ze čtvrtletních dat z let 2017–2021, další dvě zobrazují roční údaje pro období 2012–2020 a poslední dvě stránky se týkají zahraničních lázeňských hostů a zobrazují roční údaje z let 2012–2020.


Postupně budou do vizuálu přidávána další data, jejichž zdrojem je Český statistický řad.

Poslední aktualizace: 9.8.2021 (2. čtvrtletí 2021)

V případě dotazů, zájmu o spolupráci či připomínek nás kontaktujte.

Ing. Věra Marková | analytik pro lázeňství a balneologie