Lázeňský cestovní ruch v České republice

spadata | informační server lázeňství a balneologie

Zajímá Vás, kolik lázeňských hostů přijíždí do kterého kraje nebo kolik nocí v lázních stráví? Jsou to spíše cizinci nebo tuzemští hosté? A z jakých zemí k nám přijíždějí lázeňští hosté nejčastěji?

Odpovědi najdete v interaktivním vizuálu, který jsme pro Vás připravil Institut lázeňství a balneologie.

První dvě stránky vizuálu vychází ze čtvrtletních dat z let 2017–2022, další dvě zobrazují roční údaje pro období 2012–2021 a poslední dvě stránky se týkají zahraničních lázeňských hostů a zobrazují roční údaje z let 2012–2021.

Spojnicové grafy zobrazující časové trendy sledovaných veličin (hosté, přenocování, průměrný počet nocí) na stránkách 1 – 4 obsahují hodnoty za celou ČR (započítané údaje i z krajů, kde není k dispozici samostatný údaj – Plzeňský, Liberecký, Pardubický, Jihomoravský) a hodnoty za kraje, kde jsou samostatné údaje k dispozici. Při výběru konkrétního kraje (mapa ČR/ stromová mapa dole) je zobrazen vývoj pro vybraný kraj, bez výběru je zobrazen průměr hodnot za všechny kraje, kde jsou k dispozici samostatné údaje.

Postupně budou do vizuálu přidávána další data, jejichž zdrojem je Český statistický řad.

Poslední aktualizace: 11. 9. 2022

V případě dotazů, zájmu o spolupráci či připomínek nás kontaktujte.

Ing. Věra Marková | analytik pro lázeňství a balneologie