Jaký je vztah Čechů k lázeňství a změnil se nějak v době koronavirové pandemie?

Výsledky dotazníkové šetření prezentovali odborníci z Institutu lázeňství a balneologie, Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích během webináře. Prezentace přednášejících najdete zde.

  1. prezentaceMgr. Kristýna Matějů, Ph.D., Institut lázeňství a balneologie

2. prezentaceIng. Petr Janeček, Ph. D., Fakulta ekonomická ZČU

3. prezentaceIng. Ondřej Hruška, Institut lázeňství a balneologie

PhDr. Jan Vávra, Ph. D., Ekonomická fakulta JU