Série manuálů vznikla na základě objednávky Karlovarské agentury rozvoje podnikání s podporou programu Smart Akcelerátor 2.0.