Asociace a zájmová profesní uskupení

Svaz léčebných lázní České republiky

Svaz léčebných lázní České republiky (SLL) vznikl jako zájmové profesní sdružení léčebných lázní v roce 1995 s cílem udržet a garantovat léčebnou úroveň těchto lázeňských společností. 

Sdružení lázeňských míst ČR 

Sdružení lázeňských míst ČR je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní organizací lázeňských měst a obcí v ČR (dále jen lázeňská místa), na jejichž území se nacházejí lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. 

Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech 

Na základě dobrovolnosti sdružuje většinu lázeňských i jiných organizací, které svou činností mají vztah k lázeňství (např. péče o prameny minerálních vod, vzdělávání v oblasti lázeňství, aj.). Zájmy léčebného lázeňství prosazuje ve styku se zastupitelskými (město, kraj) a státními (ministerstvo zdravotnictví) orgány.

Medispa

MEDISPA vám garantuje kvalitu lázeňské péče. Medispa je zájmové sdružení právnických osob, které ochraňuje kvalitu a dobrou pověst lázeňské péče a lázeňských služeb na území Karlovarského kraje.

TOURDATA
Marketingový informační systém – nástroj, který umožňuje prezentaci vybraných dat z cestovního ruchu a usnadňuje jejich analýzu.

EHTTA

Evropská asociace historických termálních měst (EHTTA) je členská organizace zastupující historická termální lázeňská města v celé Evropě. Od roku 2010 je v rámci programu Kulturní trasy certifikováno Radou Evropy pro správu Evropské trasy historických termálních měst.

Leták o této asociaci ZDE.

ESPA
ESPA je zastřešující průmyslová organizace zastupující 20 evropských zemí. Naším globálním cílem je podporovat lázně a lázeňství v Evropě a pečovat o to, aby přírodní prostředky založené na minerální vodě, krajině a klimatu byly dostupné co největšímu počtu občanů a návštěvníků.