Provozovatelé lázeňských zařízení I

Tímto článkem plynule navážeme na ten předchozí, ve kterém jsme Vás podrobněji seznámili se 163 lázeňskými zařízeními nacházejícími se na území Karlovarského kraje. Nyní zaměříme naši pozornost na jejich provozovatele. Jelikož se nám podařilo shromáždit větší množství dat, rozdělíme článek na dvě části. První bude spíše souhrnem všeobecných informací, ve druhé bychom pak chtěli analyzovat ekonomické výsledky provozovatelů. Počet provozovatelů je samozřejmě o něco nižší než počet samotných zařízení, celkem jsme jich identifikovali 91. Z toho 36 subjektů jsou zároveň přímí vlastníci nebo alespoň spoluvlastníci budov, které tvoří jednotlivá lázeňská zařízení. Graf níže vizualizuje krajskou příslušnost provozovatele, jinými slovy, v jakém regionu má organizace/podnikatel své sídlo.
Zdaleka nejvíce z nich sídlí právě v Karlovarském kraji, a to rovných 70, s velikým odstupem následuje Praha s 18, přesně 1 subjekt najdeme ve Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
Další perspektivou, ze které nahlédneme na provozovatele, bude klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Zde se pro přehlednost spokojíme s nejvyšší úrovní, tzn. sekcí, jíž odpovídá hlavní ekonomická činnost dané jednotky.
Nejčastěji spadá hlavní ekonomická činnost s celkem 56 výskyty do Sekce I – Ubytování, stravování a pohostinství, v rámci té pak převládá skupina 55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních. Sekci Q – Zdravotní a sociální péče uvedlo jako svoji hlavní ekonomickou činnost 31 provozovatelů, přičemž více než polovina se zařadila do skupiny 86.1 Ústavní zdravotní péče. Ostatní zobrazené sekce jsou zastoupeny vždy jen jedním subjektem a s ohledem na jejich vymezení lze usuzovat, že provozování lázeňského jedním subjektem a s ohledem na jejich vymezení lze usuzovat, že provozování lázeňského zařízení je v tomto případě spíše vedlejší ekonomickou činností.
Graf délky existence subjektu pracuje s dobou, která uplynula od data založení organizace do dnešního dne. Kolem 46 % provozovatelů funguje déle než 20 let, bezmála 29 % mezi 10 a 20 lety a přibližně 23 % od 1 do 10 let. Zajímavostí jistě je, že i v době pandemie Covid-19 byly založeny 2 nové obchodní korporace orientující se na provozování lázeňského zařízení. Pokračovat budeme Seznamem poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče v České republice, který spravuje Český inspektorát lázní a zřídel. Jde o evidenci subjektů, které mají platné povolení k využívání přírodních léčivých zdrojů a současně jsou držiteli souhlasu Ministerstva zdravotnictví s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče. Na tomto seznamu figuruje 47 provozovatelů z Karlovarského kraje.
Významným zájmovým profesním sdružením v oblasti lázeňství je bezpochyby Svaz léčebných lázní České republiky, jehož členská základna čítá celkově 44 léčebných lázní. Karlovarský kraj reprezentuje ve svazu pouze 14 provozovatelů, tito však disponují velice hrubým odhadem skoro polovinou krajských kapacit (kalkulováno na základě počtu pokojů). Ryze regionální zájmové uskupení představuje MEDISPA, která sdružuje pouhých 9 z 91 provozovatelů, nicméně zde se hrubým odhadem jedná až o třetinu zmíněných kapacit. Ještě dodáme, že všichni členové Svazu léčebných lázní České republiky za Karlovarský kraj jsou registrováni na Seznamu poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče v České republice a současně 7 z nich participuje na sdružení MEDISPA.
Na závěr uvádíme informaci o právní formě provozovatelů. Jednoznačně dominují obchodní korporace, z nichž cca 71 % jsou společnosti s ručením omezeným a 29 % akciové společnosti. Chod lázeňských zařízení zajišťují také 2 příspěvkové organizace a 2 podnikatelé.
Děkujeme Vám za přečtení tohoto článku. V následujícím týdnu plánujeme v sérii „Lázeňská zařízení Karlovarského kraje v číslech“ pokračovat a budeme velmi potěšeni, když nám zachováte svoji přízeň.
Zpracovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Kontakt: Ing. Ondřej Hruška, ondrej.hruska@karp-kv.cz.