Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče.Metodika podávání balneoprocedur III

Jedná se o třetí díl ze série manuálů, který shrnuje možnosti konkrétních léčebných procedur a jejich metodické postupy poskytované v České republice

Tento díl je zaměřen na metodiku podávání balneoprocedur – konkrétně na hydroterapii, termoterapii a mechanoterapii.