Další poskytovatelé zdravotních služeb

Závěrečný článek se bude soustředit na další poskytovatele zdravotních služeb, jejichž provozovny se nachází v lázeňských zařízeních Karlovarského kraje. Jedná se o subjekty evidované v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, které svým způsobem přispívají ke komplexitě nabídky lázeňských domů. Celkově jsme identifikovali 34 takových poskytovatelů. Začneme jejich právní formou, jejíž rozložení se poměrně liší v porovnání s rozložením právní formy provozovatelů lázeňských zařízení.

Jen mírně převažují fyzické osoby, ovšem podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství, zatímco u provozovatelů lázeňských domů jednoznačně dominovaly obchodní korporace s téměř 96 %. Jedno z možných vysvětlení lze najít i v dalším hledisku, a sice v druhu zdravotnického zařízení. Uváděné kategorie čerpáme z číselníku zmíněného Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Bezmála tři čtvrtiny zařízení jsou samostatné ordinace lékaře specialisty, ve 4 případech jde o samostatnou ordinaci praktického lékaře. Malé sdružené ambulantní zařízení reprezentují 3 poskytovatelé a zbývající 2 zastupují kategorii samostatné zařízení fyzioterapeuta. Všichni své služby poskytují formou ambulantní péče. Nyní se podíváme na statistiku hlavního oboru zdravotní péče.

Primární obor péče je pro zhruba třetinu poskytovatelů shodný s oborem, který je vlastní provozovatelům lázeňských zařízení, tj. rehabilitační a fyzikální medicína. Mezi obory, které mají zaregistrovány 3 – 4 subjekty patří gastroenterologie, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství. V kategorii ostatní, kam byly zařazeny obory s 1 výskytem, nalezneme například dermatovenerologii, oftalmologii nebo plastickou chirurgii. V následujícím grafu pak vizualizujeme počet poskytovatelů a počet lázeňských zařízení, v nichž tyto subjekty působí, podle jednotlivých lázeňských míst Karlovarského kraje.

Nejvíce těchto poskytovatelů nabízí své služby v Karlových Varech, přičemž k tomu využívají prostory ve 12 lázeňských domech. V Mariánských Lázních je situace nepatrně odlišná, neboť v celkem 11 lázeňských zařízeních našlo své působiště pouze 7 poskytovatelů. Někteří z nich totiž mají své provozy hned v několika lázeňských domech najednou. V ostatních lázeňských místech jsou počty jak poskytovatelů, tak příslušných zařízení již výrazně nižší.

Dovolte nám poděkovat za přečtení tohoto článku, který je posledním ze série „Lázeňská zařízení Karlovarského kraje v číslech“. Postupně jsme v rámci této rubriky uveřejnili 6 příspěvků, v nichž jsme kromě aktuálního tématu analyzovali samotná lázeňská zařízení, jejich vlastníky, provozovatele a smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.

Zpracovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Kontakt: Ing. Ondřej Hruška, ondrej.hruska@karp-kv.cz.