Jaký je vztah Čechů k lázeňství? Profil lázeňského hosta.

Výsledky socioekonomického průzkumu v lázeňství. Tentokrát zaměřeno na profil lázeňského hosta–samoplátce a potencionálního hosta lázní, který v lázních za posledních 10 let nebyl, ale o pobytu uvažuje.


V rámci Česka bylo během prosince provedeno online dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace (1012 respondentů starších 18 let). Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na vztah Čechů k lázeňství, zda respondenti vnímají i léčebnou funkci lázeňství, co jim brání v tom, aby lázně více využívali a jak jejich postoj k lázním ovlivnila pandemie COVID-19.
Základní data z průzkumu byla laické i odborné veřejnosti představena na webináři, který se uskutečnil dne 10. 2. 2021. Záznam webináře je k dispozici na You Tube a prezentace přednášejících jsou k dispozici ZDE.

Výsledky dotazníkové šetření prezentovali odborníci z Institutu lázeňství a balneologieFakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích během webináře. Prezentace přednášejících najdete zde.

Prezentace – Ing. Ondřej Hruška, Institut lázeňství a balneologie, představil jednotlivé profily.

Prezentace – Ing. Petr Janeček, Ph. D., Fakulta ekonomická ZČU, se zaměřil na zákaznické profily.