Jeden z projektů Institutu lázeňství a balneologie je zaměřený na isolaci mikroorganismů s akcentem na termofilní mikroflóru z pramenů minerálních vod vyskytujících se v Karlovarském kraji. U získaných mikroorganismů budou testovány podmínky jejich kultivací z hlediska teploty, pH a složení kultivačního media. Značná pozornost bude věnována zjišťování přítomnosti extracelulárních i intracelulárních enzymů především z třídy hydroláz, transferáz a oxidoreduktáz. U vybraných enzymů bude stanovena závislost jejich enzymové aktivity na teplotě, pH prostředí, koncentraci substrátu a vlivu přítomnosti vybraných aditiv včetně přítomnosti určitého podílu organických rozpouštědel.
Potencionální zdroj termofilních mikroorganismů je tématem výzkumného pracovníka Institutu doc. Ing. Miroslava Marka, CSc.