Profil návštěvníka lázní

Institut lázeňství a balneologie provedl v prosinci 2020 ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dotazníkové šetření zaměřené na vztah Čechů k lázním. Na základě průzkumu byl vypracován PROFIL NÁVŠTĚVNÍKA LÁZNÍ. Interaktivní vizualizace představuje profil lázeňského hosta–samoplátce, lázeňského hosta–pojištěnce a potencionálního lázeňského hosta.

Záznam webinářů, kde byly data z průzkumu prezentovány jsou k dispozici na YouTube kanálu Institut lázní a balneologie.