Návštěva lázní v době pandemie

Františkovy Lázně

Ovlivnily informace z médií o výskytu COVID-19 v některých lázeňských městech postoj obyvatel ČR k návštěvě lázní? Jaká opatření v lázních by zvýšila pocit bezpečí? Preference nejen podle věkových skupin představujeme v interaktivní vizualizaci.

Institut lázeňství a balneologie provedl v prosinci 2020 ve spolupráci s odborníky z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dotazníkové šetření zaměřené na vztah Čechů k lázním.

Záznam webinářů, kde byly data z průzkumu prezentovány jsou k dispozici na YouTube kanálu Institut lázní a balneologie.