ZDE najdete přehled literatury, která byla původně spravována Balneologickým institutem Karlovy Vary, o. p. s. (BIKV). BIKV ukončil svou činnost v roce 2020 a ILaB převzal některé z jeho aktivit. 

Webová aplikace obsahuje položky, které nejsou uloženy nikde v knihovnách nebo nejsou doposud zkatalogizovány. Součástí knihovny jsou odborné práce a posudky ve vlastnictví lázeňských míst a zařízení v České republice a materiály zaniklého VÚB Mariánské Lázně, uložené např. v Krajské knihovně Karlovy Vary nebo ve Státním oblastním archivu v Plzni.

knihy
Najděte si požadovanou knihu v knihovnách zapojených do portálu Knihovny.cz.
ESPA vyvinula elektronickou knihovnu věnovanou výhradně balneologii založené na důkazech.