Lázeňský host si vybírá lázeňské místo pro svůj pobyt

V minulém článku jsme se soustředili především na výběr lázeňského zařízení, nicméně minimálně stejně přínosné může být poznání faktorů, jež ovlivňují výběr lázeňského místa. Rádi byste se dozvěděli, které lázeňské město v ČR je pro hosty volbou číslo jedna? Jakou veřejnou infrastrukturu a jaké služby by v těchto destinacích nejvíce ocenili? Pokud Vás zajímají odpovědi tuzemských stávajících i potenciálních klientů, dovolte nám v několika málo odstavcích shrnout to nejpodstatnější.

V úvodu jen připomeneme, že v jednom z předchozích příspěvků jsme Vám přiblížili sociodemografický profil lázeňského hosta. Považujete-li tedy za užitečné seznámit se nejdříve se strukturou výběrového souboru a okolnostmi sběru dat, neváhejte navštívit tuto stránku.

Nyní již nebrání nic tomu, abychom se podrobněji podívali na nejvyhledávanější lázeňská města v ČR. Z hlediska absolutního počtu hlasů, tj. bez ohledu na preference, se pomyslným vítězem staly Luhačovice s 1288 hlasy, následují Mariánské Lázně s 1181 hlasy, Františkovy Lázně s 1080 hlasy, Karlovy Vary s 1059 hlasy a TOP 5 uzavírá Karlova Studánka s 776 hlasy. Pakliže bychom vzali v potaz pouze počet hlasů prvního místa v pořadí, zvítězily by Františkovy Lázně se 427 hlasy před Luhačovicemi s 328 hlasy a Karlovými Vary s 289 hlasy. Žebříček lze sestavit také podle průměrného místa v pořadí, v tomto případě by se na prvním místě objevily znovu Františkovy Lázně s průměrným pořadím 3,16, druhou příčku by obsadily Karlovy Vary (3,44) a třetí by skončily Luhačovice (3,56).

Na pořadí dále nahlédneme perspektivou respondentů, kteří se v horizontu následujících 3 let pravděpodobně chystají do lázní. Zde mezi nejpreferovanější místa patří opět Františkovy Lázně, Luhačovice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Jeseník. Jako nejčastější důvody, proč zvolili právě tato místa, dotazovaní uvedli, předchozí vlastní pozitivní zkušenost s tímto místem (31,54 %), známost/věhlas tohoto lázeňského místa (29,08 %) a doporučení od někoho, kdo je navštívil (21,85 %).
Pokračovat budeme hodnocením relevance jednotlivých prvků veřejné infrastruktury a služeb, které lázeňská místa nabízí. Potenciální klienti využívali škálu stejnou jako ve škole, kdy 1 znamenala „je to pro mě velmi důležité“ a naopak 5 „je to pro mě nepodstatné“. Poté byla pro každé kritérium spočtena průměrná známka, podle níž bylo možné výsledky srovnávat.
Nejdůležitějším prvkem veřejné infrastruktury se staly trasy pro lázeňské vycházky s průměrnou známkou 1,78 a dále městské parky se známkou 1,98. Pro klienta jsou ovšem podstatné i kolonády, chodníky a komunikace nebo také lavičky, veřejné toalety a odpadkové koše. Průměrnou známku vyšší než 2,5 obdržely parkovací plochy a altány. Vůbec nejvyšší známku 3,91 zaznamenala dětská hřiště.
Nejžádanější služby představují pro lázeňské hosty kavárny a cukrárny, restaurace a bary a služby infocenter. Pod průměrnou známku 2,5 se vměstnaly ještě obchody. Jako nepodstatné se podle průzkumu jeví beauty služby (3,55) a čistírny s nejhorší průměrnou známkou 4,14.
Chtěli byste se dozvědět více? Vyzkoušejte naši vizualizaci umístěnou pod článkem, snadno si v ní vytvoříte vlastní úhel pohledu na výběr lázeňských míst.

TIP: Stávajících klientů jsme se kromě jiného dotazovali, jak v lázeňských místech posuzují úroveň veřejné infrastruktury a nabídku služeb. Na výsledky hodnocení se můžete podívat na tomto odkazu.

Kontakty:
Ing. Ondřej Hruška, RIS 3 developer pro lázeňství a balneologii | ondrej.hruska@karp-kv.cz
Ing. Věra Marková, analytik v oblasti lázeňství a balneologie | vera.markova@karp-kv.cz