Hodnocení lázeňských míst

Lázeňští hosté vystavili vysvědčení také lázeňským místům

Jak hodnotí veřejnou infrastrukturu a služby lázeňského místa, které navštívili naposledy? Tak přesně na to jsme se zeptali lázeňských hostů, kteří svůj pobyt absolvovali alespoň jednou v průběhu uplynulých 10 let.

Za lázeňský pobyt jsme pro účely provedeného průzkumu považovali každou návštěvu, jejíž součástí byly zdravotně léčebné služby vázané na přírodní léčivé zdroje. Pobyt zahrnoval vstupní a výstupní prohlídku ošetřujícího lékaře, který také stanovil potřebné léčebné procedury. Jeho délka činila nejméně 7 dní.

V rámci tohoto šetření jsme pracovali s výběrovým souborem čítajícím celkem 1.000 respondentů. Vzorek byl sestaven na základě kvótních požadavků, které vyplynuly z předchozího průzkumu realizovaného Institutem lázeňství a balneologie v loňském roce. Jednotlivé sociodemografické charakteristiky zkoumané populace přiblížíme později.

Jelikož se v České republice aktuálně nachází celkem 35 míst, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, podívejme se nejprve, do jakých krajů dotazovaní vlastně nejčastěji zavítali.

Z mapy je patrné, že nejvíce respondentů navštívilo Karlovarský kraj, a to 317 osob, následoval Zlínský kraj se 148 osobami a Olomoucký kraj se 123 osobami. Naopak nejméně respondentů v řádu jednotek osob si pro svůj pobyt zvolilo Plzeňský, Liberecký a Jihomoravský kraj. Na území Hlavního města Prahy a Kraje Vysočina žádné lázeňské místo nenajdeme.

Účastníci šetření posuzovali jednak složky veřejné infrastruktury a dále služby, které byly v daném místě dostupné. K tomu jim posloužila škála stejná jako ve škole, tedy 1 představovala velmi dobrou úroveň a naopak 5 velmi špatnou úroveň. Poté byla pro každé hodnocené kritérium spočtena průměrná známka, podle níž bylo možné výsledky srovnávat. Počty obdržených známek se u jednotlivých kritérií nepatrně liší, neboť respondent se rozhodoval, zda může či nemůže kritérium ohodnotit.

Co se týče veřejné infrastruktury, v globálu ocenili lázeňští hosté nejvíce trasy pro lázeňské vycházky průměrnou známkou 1,59, nicméně i další prvky veřejné infrastruktury byly hodnoceny pozitivně jako např. městské parky, lavičky, informační a orientační systémy a kolonády. Za největší slabinu lázeňských míst lze považovat parkovací plochy s průměrnou známkou 2,32, přičemž nejhorší výsledky zaznamenaly Jánské Lázně, Teplice v Čechách a Karlovy Vary. Průměrnou známkou vyšší než 2,00 ohodnotili respondenti ještě stav veřejných toalet a úroveň dětských hřišť, což vzhledem k současné orientaci lázní také na rodiny s dětmi není úplně dobré zjištění.

V následujícím grafu řadíme jednotlivá lázeňská místa podle průměrné známky, která byla vypočtena za všechny složky veřejné infrastruktury. Do žebříčku byla zařazena pouze místa, jež hodnotilo alespoň 20 dotazovaných. Nejlépe si vedly Františkovy Lázně, u nichž návštěvníci vyzdvihli hlavně trasy pro lázeňské vycházky, městské parky a kolonády. Na opačném konci pořadí se ocitl Jáchymov, kdy pod průměrnou známku nižší než 2,00 se v případě tohoto lázeňského místa vešly pouze informační a orientační systém a odpadkové koše.

Které služby stojí za to využít a ve kterých mají lázeňská místa rezervy? Kam se vyplatí určitě vyrazit a kde je naopak třeba počítat s menším komfortem? Právě to se dozvíte z dalších dvou grafů.
Mezi nejlépe hodnocené služby patří služby infocenter, kaváren, cukráren, restaurací a barů, které obdržely průměrnou známku nižší než 2,00. Horší známky pak lze registrovat u nabídky kulturních služeb jako jsou kina, divadla a galerie, zde si zrovna dobře nevedly Karlova Studánka a Lázně Bohdaneč. Nejhorší výsledek zaznamenaly čistírny s průměrnou známkou 2,61.

Nejlepšími službami obecně se mohou pyšnit Luhačovice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, ale i Karviná – Darkov, Teplice v Čechách, Jeseník a Františkovy Lázně. Na opačném pólu se podle názoru lázeňských hostů nachází Teplice nad Bečvou, Jáchymov a Lázně Bělohrad.

Zajímá Vás více? Vyzkoušejte naši vizualizaci umístěnou pod článkem, snadno si v ní vytvoříte vlastní úhel pohledu na hodnocení lázeňských míst. K tématu lázeňských míst se zanedlouho opět vrátíme, tentokráte se však zaměříme na to, jaká infrastruktura a služby jsou důležité pro potenciálního klienta.

Kontakty:
Ing. Ondřej Hruška, RIS 3 developer pro lázeňství a balneologii | ondrej.hruska@karp-kv.cz
Ing. Věra Marková, analytik v oblasti lázeňství a balneologie | vera.markova@karp-kv.cz