Škůdce lesních porostů

VÍTE, ŽE houbové patogeny jsou pro stromy stejně nebezpečné jako ostatní škůdci?

 
 
Řada těchto dřevokazných hub dokáže stromy potrápit podobně jako například podkorní hmyz, chrousti nebo zvěř. Fytopatogenní houby poškozují jak jehličnaté, tak listnaté stromy napříč Českou republikou.
 
Mezi vážné škůdce patří václavka smrková. Smrk napadený václavkou může být parazitován i desítek let, během kterých dochází k postupnému poškozování kořenového systému, dochází k narušení jeho statické stability. Houba postupně strom rozkládá. V akutním průběhu onemocnění strom v krátké době usychá. Problém s václavkou bývá v oblastech, kde je smrk vysazován na okraji nevhodných nepůvodních lokalitách.
 
Možnosti, jak stromy ochránit jsou omezené. Seznamte se s tímto tématem na našich přednáškách.

Pro Institut lázeňství a balneologie je ochrana lesních porostů nejen lázeňské terapeutické krajiny jedním z hlavních témat, proto hledá vhodné financování projektového záměru zaměřeného právě na ochranu smrků před václavkou smrkovou.