Největší koncentrace přírodních léčivých zdrojů v České republice

Soos | Císařský pramen

VÍTE, ŽE v Karlovarském kraji se vlivem unikátních geologických podmínek nachází největší koncentrace přírodních léčivých zdrojů i lázeňských míst v rámci České republiky?

 
 
Velmi početné i vydatné prameny minerálních vod se vyskytují v tzv. západočeském lázeňském trojúhelníku, tzn. v území zhruba vymezeném známými lázeňskými místy Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Převažují zde alkalické síranové kyselky s velkým rozptylem celkové mineralizace a různých teplot, tedy od studených prostých kyselek až po hypertermální zřídla.
 
Kromě již zmíněných lázeňských center vystupují uhličité minerální vody ve velmi husté síti v chebské pánvi (např. Soos, Částkov, Mostek, Horní Pochlovice, Vackovec aj.) a v jejím okolí (Ašský výběžek, např. Doubrava, Dolní Paseky aj.), dále v tzv. plánském prolomu v širším okolí Mariánských Lázní, odkud jsou rozšířeny do Slavkovského lesa (Lázně Kynžvart, Prameny, Louka a další, mimo území kraje též Konstantinovy Lázně) a Tepelské vrchoviny (Číhaná, Hoštec, Otročín aj.). Prameny minerálních vod nalezneme též v Doupovských horách (Kyselka, Dolní Lomnice, Korunní, Žebletín a jiné).
 
Máte také svůj oblíbený pramen?

Institut lázeňství a balneologie se věnuje ochraně přírodních léčivých zdrojů v rámci svých projektů.