Analýza změny aktuálního psychického stavu u pracovníků integrovaného záchranného systému (IZS) po absolvování 7denní lázeňské léčby

V novém čísle odborného recenzovaného časopisu „Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích“ vyšel článek na téma „Analýza změny aktuálního psychického stavu u pracovníků integrovaného záchranného systému (IZS) po absolvování 7denní lázeňské léčby“. Poruchy duševního zdraví, profesní vyhoření a vyčerpání se nejvýrazněji projevují u pracovníků pomáhajících profesí, kde dochází k častým sociálním interakcím. Pro výkon těchto profesí má obrovský význam prevence psychických problémů. Za jednu z  možností prevence duševních poruch lze považovat léčebný pobyt ve specializovaném lázeňském zařízení. Více v odborném článku…