Význam kyseliny orthokřemičité pro lidské zdraví

Výzkum nutričního významu křemíku byl zpočátku převážně zaměřen na jeho roli v růstu a vývoji rostlin1 . Během posledních desetiletí se pozornost obrátila k významu křemíku pro lidské zdraví. Křemík se vyskytuje hlavně v potravinách rostlinného původu, kde je ale obsažen ve formě špatně vstřebatelných nerozpustných sloučenin. Využitelný křemík ve formě rozpustných křemičitanů a kyselin křemičitých nalezneme převážně v přírodních minerálních vodách2–4 . Kyselina orthokřemičitá, díky své využitelnosti v lidském organismu, hraje klíčovou roli při dodávání křemíku do buněk živých organismů. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled forem výskytu křemíku ve vodách, ve stručnosti popsat problematiku analytického stanovení křemíkových sloučenin a shrnout současný stav poznání o terapeutickém působení nejvýznamnějšího zdroje biologicky využitelného křemíku – kyseliny orthokřemičité. Více v odborném článku..