Lázeňský host si vybírá zařízení pro svůj pobyt

Zajímá Vás, kdo nebo co lázeňského hosta ovlivňuje při výběru lázeňského zařízení? Rádi byste věděli, kde si host o těchto zařízeních opatřuje informace? Hrají v tomto procesu nějakou roli certifikace, kterými lázeňský dům disponuje? Jaká kategorie je podle klasifikace Hotelstars pro potenciálního klienta nejatraktivnější? Na to všechno se pokusíme odpovědět v tomto článku.

V úvodu jen připomeneme, že v přechozím příspěvku jsme Vám přiblížili sociodemografický profil lázeňského hosta. Považujete-li tedy za užitečné seznámit se nejdříve se strukturou výběrového souboru a okolnostmi sběru dat, neváhejte navštívit tuto stránku.

Nyní se již pojďme podívat na to, kde hledal informace o lázeňském zařízení stávající host a kde by je hledal potenciální klient, pakliže by se rozhodl absolvovat lázeňský pobyt

Mezi nejčastěji uváděná místa u obou skupin patří přátelé a známí, lékaři a samotná lázeňská zařízení. Zdaleka nejvyužívanější zdroj pak představují webové stránky lázeňského zařízení. Stávající host si informace dále zjišťuje prostřednictvím webových stránek lázeňského místa (23,6 %), telefonicky (17,1 %) a osobním kontaktem (15,2 %). Potenciální klient by rovněž navštívil webové stránky lázeňského místa (56,57 %), nicméně poté by inklinoval spíše k sociálním sítím (27,14 %) a e-mailové komunikaci (21,84 %).

Celkem podle očekávání dopadlo srovnání přístupu pojištěnce a samoplátce, kdy více než polovina (54,98 %) pojištěnců vybírá zařízení společně s lékařem, zatímco samoplátce nejvíce spoléhá na radu přátel a známých (39,43 %). Vyhodnocení z pohledu věku přináší následující výsledky. Osoby v kategorii 18-24 se nejčastěji obrací na přátele a známé, jako zdroj jim nejlépe poslouží webová stránka lázeňského zařízení, ovšem nemalou roli u nich hrají též sociální sítě a webové stránky zprostředkovatelů. Velmi obdobnou situaci lze pozorovat v kategorii 45-54 pouze s tím rozdílem, že webové stránky zprostředkovatelů předskočil osobní kontakt. V kategorii 55 a více je nejběžnějším místem ordinace lékaře, co se týče zdroje, zde kromě webových stránek lázeňského zařízení či místa preferují respondenti rovněž telefonický a e-mailový kontakt

Otázku sběru informací podstatných pro výběr lázeňského zařízení uzavřeme konstatováním, že dotazovaní, kteří v následujících 3 letech plánují pobyt v lázních, by je nejčastěji hledali u přátel a známých, lékaře nebo přímo u lázeňského zařízení. K tomu by využili zejména webové stránky lázeňského zařízení i místa, dále telefonický a osobní kontakt, e-mailovou komunikaci, ale také sociální sítě.

V další části se budeme zabývat významem certifikací, podle nichž mohou být lázeňská zařízení klasifikována, a povědomím lázeňského hosta o těchto certifikacích. Respondenti hodnotili relevanci na škále stejné jako ve škole, kdy 1 znamenala „je to pro mě důležité“ a naopak 5 „je to pro mě nepodstatné“. Pro bezmála 18 % jsou certifikáty velmi důležité, přibližně 34 % respondentů se vyjádřilo, že k nim při výběru lázeňského domu rovněž přihlížejí. Lehce přes 30 % k nim zaujímá řekněme neutrální postoj a zbývajících 18,5 % na certifikace nebere zřetel. Nejznámější certifikací je bezpochyby klasifikace Hotelstars, kterou označila téměř polovina respondentů. Více než třetina pak uvedla, že nemá povědomí o žádné z nabízených certifikací. Mezi nejméně známé lázeňské certifikace patří mezinárodní certifikáty EuropeSpa (8,57 %) a regionální certifikát MEDISPA (6,12 %). O něco hlubší znalosti prokázali stávající lázeňští hosté, ačkoliv například o certifikaci Hotelstars mají lepší povědomí překvapivě potenciální klienti.

Poslední příspěvek souvisí pouze s potenciálními hosty, kterých jsme se zeptali, v jaké klasifikační třídě by si vybírali lázeňské zařízení pro svůj pobyt. Zde celkem jednoznačně převládá kategorie lázeňských domů, jež nabízejí služby na úrovní 4* (41,83 %), následují s cca 25 % 3* zařízení. Za povšimnutí stojí také fakt, že skoro pro čtvrtinu účastníků šetření není tato klasifikace podstatná.

Chtěli byste se dozvědět více? Vyzkoušejte naši vizualizaci umístěnou pod článkem, snadno si v ní vytvoříte vlastní úhel pohledu na výběr lázeňských zařízení.

TIP: Stávajících klientů jsme se kromě jiného dotazovali, jak posuzují úroveň služeb lázeňských zařízení. Na výsledky hodnocení se můžete podívat na tomto odkazu.

Kontakty:
Ing. Ondřej Hruška, RIS 3 developer pro lázeňství a balneologii | ondrej.hruska@karp-kv.cz
Ing. Věra Marková, analytik v oblasti lázeňství a balneologie | vera.markova@karp-kv.cz