Hodnocení služeb lázeňskými hosty

Lázeňští hosté vystavili vysvědčení lázeňským zařízením

Jak hodnotí poskytované služby lázeňského zařízení, které navštívili naposledy? Tak přesně na to jsme se zeptali lázeňských hostů, kteří svůj pobyt absolvovali alespoň jednou v průběhu uplynulých 10 let. Za lázeňský pobyt jsme pro účely provedeného průzkumu považovali každou návštěvu, jejíž součástí byly zdravotně léčebné služby vázané na přírodní léčivé zdroje. Pobyt zahrnoval vstupní a výstupní prohlídku ošetřujícího lékaře, který také stanovil potřebné léčebné procedury. Jeho délka činila nejméně 7 dní. V rámci tohoto šetření jsme pracovali s výběrovým souborem čítajícím celkem 1.000 respondentů. Vzorek byl sestaven na základě kvótních požadavků, které vyplynuly z předchozího průzkumu realizovaného Institutem lázeňství a balneologie v loňském roce. Jednotlivé sociodemografické charakteristiky zkoumané populace přiblížíme později. Vzhledem ke skutečnosti, že zdaleka ne všichni lázeňští hosté si mohou vybrat, do jakého lázeňského sanatoria zavítají, neboť například pojištěnci o tom mnohdy nerozhodují sami, pojďme se na úvod podívat na rozdělení respondentů podle druhu klienta
Z grafu je patrné, že nejvíce dotazovaných bylo z řad samoplátců, a to téměř polovina, pojištěnci byli zastoupeni 40 % a poslední skupinu o 106 osobách pak tvořili hosté, kteří lázně navštívili jako samoplátci i jako pojištěnci. Účastníci šetření hodnotili následující kategorie služeb: ubytování, stravování, lázeňská péče, kulturní program, ostatní služby, přístup personálu a celkový dojem. K tomu jim posloužila škála stejná jako ve škole, tedy 1 představovala velmi dobrou úroveň a naopak 5 velmi špatnou úroveň. Poté byla pro každou kategorii spočtena průměrná známka, tyto výsledky zobrazuje níže uvedený graf.

Nejlépe hodnocenými službami je bez ohledu na druh klienta lázeňská péče s průměrnou známkou 1,43, nejhorší výsledek zaznamenal kulturní program se stále přijatelnou průměrnou známkou 2,43, do níž se pravděpodobně částečně promítla omezující opatření v době pandemií COVID-19. Celkový dojem dosáhl průměrné známky 1,61. Na základě souhrnného hodnocení lze tudíž učinit závěr, že služby lázeňských zařízení jsou na velmi dobré úrovni, jelikož průměrná známka většiny z nich se pohybovala kolem hodnoty 1,5.
V dalších odstavcích se zaměříme výhradně na kategorii celkového dojmu. Jako první nabízíme pohled na jeho hodnocení podle klasifikace lázeňských zařízení.

Zdaleka nejlepší celkový dojem v návštěvnících zanechal pobyt v lázeňských sanatoriích, jež poskytovala služby na úrovni zařízení klasifikovaného 5 hvězdičkami, průměrná známka u nich vyšla 1,24. Nicméně i zařízení klasifikovaná v nižších kategoriích byla hodnocena pozitivně. Nejhůře avšak rozhodně ne špatně dopadla neklasifikovaná zařízení s průměrnou známkou 1,86. V rámci odpovědi „Nevím.“ respondenti posuzovali zařízení, která nedokázali zařadit.
Dalším možným hlediskem pro podrobnější analýzu hodnocení celkového dojmu je druh klienta, tj. srovnání zejména samoplátce a pojištěnce. Zde jsou ovšem výsledky prakticky totožné, rozdíl průměrných známek činí pouze 2 setiny.

Poslední perspektiva, kterou na hodnocení celkového dojmu nahlédneme, budou lázeňská místa. Kde v ČR najdeme nejlépe hodnocená lázeňská sanatoria? Na to nám odpoví následující grafika. Do výsledků byla zahrnuta jen lázeňská místa, kde příslušná zařízení hodnotilo alespoň 20 klientů.
Pozn. Čím větší bod je, tím lepší je hodnocení.

Pomyslnými vítězi se staly Karlova Studánka a Teplice v Čechách s průměrnou známkou 1,45, následovaly Klimkovice s průměrnou známkou 1,5. Do první desítky se dále vměstnaly Třeboň, Luhačovice, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Karviná – Darkov a uzavírají ji Poděbrady a Teplice nad Bečvou s průměrnou známkou 1,67.


Zajímá Vás více? Vyzkoušejte naši vizualizaci umístěnou pod článkem, snadno si v ní vytvoříte vlastní úhel pohledu na hodnocení lázeňských zařízení.
K tématu lázeňských zařízení se zanedlouho opět vrátíme, tentokráte se však zaměříme na okolnosti jeho výběru ze strany lázeňského hosta.

Kontakt: Ing. Ondřej Hruška, RIS 3 developer pro lázeňství a balneologii | ondrej.hruska@karp-kv.cz
Ing. Věra Marková, analytik v oblasti lázeňství a balneologie | vera.markova@karp-kv.cz