Zřídelní sedimentace

Karbonátové zřídelní sedimenty jsou zcela specifickým členem pokryvných útvarů ve vývěrové zóně karlovarské zřídelní struktury. Výskyt a prostorové rozšíření těchto sedimentů jsou velmi podstatným charakterizačním rysem území v okolí Vřídla a dalších karlovarských pramenů.

Více o tomto tématu se dozvíte v přednášce RNDr. Tomáše Vylity, Ph. D., výzkumného pracovníka Institutu lázeňství a balneologie.