Spolupracujeme se studenty

Institut lázeňství a balneologie spolupracuje s 3. LF Univerzity Karlovy a zprostředkovává praxi pro studenty fyzioterapie studentů 3. ročníku této fakulty programu/oboru balneologie. Praxe probíhá pod garancí prim. MUDr. Ladislava Špišáka, CSc. Institut má Rámcovou smlouvu o spolupráci o výkonu praxe a praktické výuky studentů Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty zdravotnických studií, ve studijním programu Fyzioterapie. Institut však spolupracuje i s dalšími školami např. v rámci výzkumné činnosti zapojuje studenty z Fakulty ekonomické Cheb (ZČU Plzeň).


Institut lázeňství a balneologie pořádá přednášky pro studenty Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, pro studenty 3. Lékařské Fakulty UK. Přednášky na téma lázeňství pořádá i pro střední školy.


Pracovníci jsou každoročně vedoucími bakalářských prací studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Vzděláváme lékaře

Institut lázeňství a balneologie společně s Českou lékařskou komorou organizuje vzdělávací přednášky a semináře pro lékaře Karlovarského kraje. Cílem přednášek je zvýšení znalostí lékařů v postgraduální medicíně a umožnění získávání kreditů nutných k vydání Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

Spolupracujeme s asociacemi 

Institut se věnuje formou workshopů vzdělávání lékařský a nelékařských zdravotnických pracovníků členů Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech.


Ve spolupráci s asociací Bayerischen Heilbäder-Verband e.V. a Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge jsme vytvořili česko-německý glosář Cesta ke zdraví určený lázeňskému personálu a především klientům lázní.

Věnujeme se osvětě účinků lázeňské léčby ve prospěch zdraví

V zájmu Institutu je také vzdělávání laické veřejnosti. Odborníci spolupracují s pořadateli eventů a připravují přednášky o lázeňství a balneologii na míru. Zároveň Institut připravuje vlastní přednáškové cykly, které se v době pandemie covid-19 přesunuly do online prostředí. Přednáškové cykly jsou ke zhlédnutí na spadata.cz.

Přednášky, workshopy, semináře

Online přednášky
Léčba diabetiků 2. typu v lázních | Přednášející: Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
Zřídelní sedimentace v Karlových Varech | Přednášející: RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Klimatoterapie | Přednášející: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.
Lázeňská léčba a regenerace po prodělané infekci COVID-19 | Přednášející: MUDr. Helena Safariková
Měřitelné znaky lázeňské terapeutické krajiny | Přednášející: Ing. Alina Huseynli
Ochrana lesních porostů před fytopatogenními houbami pro rozvoj terapeutické krajiny | Přednášející: doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.
Lázeňská léčba nemocí trávicího systému |Přednášející: MUDr. Ladislav Špišák, CSc.
Lázeňská léčba jako očista těla a mysli po těžkém pandemickém období | Přednášející: MUDr. Helena Safariková
Úloha lázeňské péče v prevenci duševních onemocnění | Přednášející: Ing. Alina Huseynli, MBA
Divoké vývěry a průvaly Vřídla v Karlových Varech – historie a příčiny | Přednášející: RNDr. Tomáš. Vylita, Ph.D.
Lázeňské prameny – potenciální zdroj termofilních mikroorganismů a jejich využití v praxi | Přednášející: doc. Ing. Miroslav Marek, CSc.
Slunce – zásobárna vitaminu D | Přednášející: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.
Biochemický potenciál terpenoidů | Přednášející: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.
Císařské lázně v Karlových Varech a jejich unikátní lázeňský provoz | Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman
Přírodní prvky v dekorech a tvarech porcelánu | Přednášející: Ing. Milena Nováková, Ph.D.
Lázeňští hosté v číslech |Přednášející: Ing. Věra Marková
Workshopy
Právní rámec v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
online workshop Dopad pandemie COVID–19 na lázně v Německu a České republice | RNDr. Patricie Hloušková, CSc.
Virtuální realita součástí lázeňské léčby | Přednášející: Ing. Alina Huseynli, MBA
Semináře, přednášky
Karlovarská lázeňská léčba | Přednášející: MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.