Pohyb a prožitek

Klasické pojetí komplexní lázeňské léčby zahrnuje zejména léčebné procedury s využitím přírodních léčivých zdrojů (vod, peloidů a plynů). Zároveň ale klade důraz i na prostředí lázeňského místa, jeho estetickou hodnotu a mikroklima. Charakteristickým bioklimatickým činitelem, uplatňujícím se velmi příznivě v lázeňském prostředí, jsou lesy. Řada studií prokázala, že pohybové aktivity v lese mají vliv na systém regulace tělesné teploty a příznivě ovlivňují dýchací soustavu a centrální nervovou soustavu.


Tyto účinky jsou významné u všech lázeňských léčebných indikací, zejména pak u chorob oběhového systému.
Terénní kúry v lázeňských lesích jsou součástí komplexní lázeňské péče prakticky ve všech větších lázních v České republice. Využívají se při léčbě klasických civilizačních chorob: diabetes, kardiovaskulární nemoci, osteoporóza, obezita. V poslední době mezi civilizační choroby odborníci začínají řadit také depresi a syndrom vyhoření. Pohybová terapie působí na normalizaci vegetativních funkcí organismu a celkovou látkovou výměnu, dochází k aktivaci trávicího ústrojí, stoupá spotřeba kalorií a odbourává se stres…

Celý příspěvek ZDE ke stažení.