Ochrana lesních porostů před fytopatogenním houbami pro rozvoj terapeutické krajiny

Mezi vážné škůdce patří václavka smrková. Jsou nějaké možnosti ochrany stromů před václavkou smrkovou? Na ochranu stromů před václavkou smrkovou se zaměří Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc., výzkumný pracovník Institutu lázeňství a balneologie.