Nový způsob dezintegrace rašeliny

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., se podílel na vývoji zcela nového způsobu úpravy rašeliny spočívajícího v její vysoce účinné dezintegraci pomocí hydrodynamické kavitace.


O blahodárných účincích rašeliny vědí lidé již celá staletí. V lázeňství se využívá zejména její schopnosti udržet teplo, ale také jejích antiseptických a adstringentních účinků. Rašelina se používá v balneoterapii chronických revmatických onemocnění, artrózy, svalových kontraktur,
poúrazových stavů atd. Obvykle se pro tyto účely rašelina mele na částice o velikosti do 3 mm a následně se smíchá s vodou. Používá se buď lokálně ve formě teplých obkladů a zábalů, nebo ve formě celotělových nebo částečných koupelí o teplotě 37 až 38 °C. Jejím působením dochází
k postupnému a rovnoměrnému prohřátí organismu, zlepšení pohyblivosti, uvolnění svalového napětí a aktivaci imunitního systému.


Institut lázeňství a balneologie – veřejná výzkumná instituce, která byla v loňském roce zřízena Karlovarským krajem – se podílel na vývoji zcela nového způsobu rozmělnění rašeliny, který funguje na principu hydrodynamické kavitace. Proces probíhá v reaktoru – hydrodynamickém
kavitátoru – ve kterém se rašelina rozmělňuje pomocí velkou rychlostí se otáčejících protisměrně orientovaných lopatek nebo hřídelí osazených rotory s různými druhy drážek. Ve zpracovávaném materiálu dochází k lokálnímu poklesu tlaku spojenému s tvorbou dutin. Jejich následný implozivní rozpad vyvolá krátkodobý lokální vysoký tlak v kombinaci s intenzívní turbulencí. V důsledku toho dochází k dezintegraci struktur zpracovávaného materiálu a k jeho homogenizaci. Takto dezintegrovaná rašelina má v porovnání s rašelinou upravenou konvenčním způsobem jemnou strukturu, vytvořená suspenze je proto stálejší s výrazně pomalejším průběhem sedimentace.


Nezanedbatelnou výhodou tohoto způsobu dezintegrace rašeliny je jednoduchost provedení, kdy celý proces spočívá v nahrazení klasického mletí rašeliny (s následným smícháním s potřebným množstvím vody nebo minerální vody) jednorázovou dezintegrací směsi výchozí rašeliny a vody
nebo vhodné minerální vody v hydrodynamickém kavitátoru.
Zda bude tento způsob úpravy rašeliny perspektivní pro využití v lázeňství, ukážou další analýzy, které v současné době probíhají. Další výzkum se zaměří zejména na biologicky aktivní látky, které se tímto způsobem z rašeliny uvolní, a na rozdíly v tepelné kapacitě takto dezintegrované rašeliny oproti rašelině upravené klasicky.


Karlovy Vary, dne 18. 9. 2020

Kontakt pro média:
Doc. Ing. Miroslav Marek, CSc., výzkumný pracovník institutu
E-mail: marek@i-lab.cz
T: 724 084 008