MANUÁL lázeňské léčebně–rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací

Předkládaný Manuál lázeňské léčebně-rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací, je určen především pro praktické lékaře předepisující komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou léčbu pro pacienty na základě doporučení příslušných specialistů určených dle diagnóz. Jistě ale najde uplatnění i u ostatních lékařů, studujících medicíny, fyzioterapeutů a osob jinak zainteresovaných v lázeňství.
Jedná se o první ze série manuálů věnovaných procedurám lázeňské léčebně-rehabilitační péče. Ve formě příručky – průvodce shrnuje podmínky vysílání pacienta na lázeňské léčení, možnosti lázeňské léčebně-rehabilitační péče v České republice a postup léčebně-rehabilitační péče v lázeňském zdravotnickém zařízení. V dalších navazujících částech pak budou uvedeny konkrétní léčebné procedury a jejich metodické postupy.