LÁZNĚ OČIMA HOSTŮ

Socioekonomický průzkum zaměřený na české lázeňské hosty a potencionální klienty lázní pokračuje. Data průběžně analyzujeme. Zde najdete první zjištění.

V září letošního roku realizoval Institut lázeňství a balneologie ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání dvě dotazníková šetření, ve kterých se zaměřil jednak na stávající lázeňské hosty a dále na potenciální klienty lázní. Za potenciálního klienta byla pro účely těchto průzkumů považována osoba, jež za posledních 10 let neabsolvovala žádný lázeňský pobyt.

Sběr dat probíhal metodou CAWI, tedy sběrem prostřednictvím online panelu. Respondenti byli vybráni do výzkumu na základě kvótních požadavků. Výsledná velikost výběrových souborů je 1 000 v případě stávajícího lázeňského hosta a 2 056 u potenciálního klienta. V současné době pracujeme na komplexním vyhodnocení obou šetření, přičemž plánujeme průběžně publikovat výsledky jednotlivých mikrotémat.

Lázeňský host a Covid–19​
Hodnocení služeb lázeňského zařízení
Hodnocení lázeňských míst
Hodnocení délky lázeňského pobytu
Sociodemografická charakteristika lázeňského hosta
Lázeňský host si vybírá zařízení pro svůj pobyt