Lázně nejsou hotel s „lepšími“ službami

Karlovy Vary | Vřídlo
Zařízení, kde se lázeňská léčba provádí, musí mít souhlas příslušných státních orgánů (krajských úřadů, Českého inspektorátu lázní a zřídel Ministerstva zdravotnictví) k provozování státního nebo nestátního zdravotnického zařízení, ať již ambulantního nebo lůžkového? Lázně jsou místem, které využívá přírodní léčivé zdroje (minerální vody, peloidy, zřídelní plyny, klima) k léčbě a prevenci onemocnění. Lázeňská léčba neboli balneoterapie je neoddělitelnou součástí léčebně preventivní péče. Nejedná se tedy jen o hotel s „lepšími“ službami. Odlišují se také od wellness center, kde není vyžadováno používání přírodních léčivých zdrojů. Proto i např. v době zákazu provozu hotelů z epidemiologického důvodu, lázeňská zařízení mohou být provozována, tak jako každé jiné zdravotnické zařízení. Naše republika je velmi bohatá na přírodní léčivé zdroje a lázeňství má u nás bohatou mnohaletou tradici. Jeden z důvodů, proč jsou zdejší lázně v oblibě mezi klienty z celého světa.
Institut lázeňství a balneologie postupně zpracovává sérii technických manuálů lázeňské péče. Zatím jsme připravili dva níže uvedené manuály. Manuál správy přírodních léčivých zdrojů – ZPMV, plyny a peloidy Manuál lázeňské léčebně–rehabilitační péče – obecné principy a speciální přístupy dle indikací. Další témata se připravují: Manuál balneoprocedur I.–III. Manuál tvorby balneoprovozu. Cílem manuálů je podat pomocnou ruku poskytovatelům lázeňské péče, odborníkům v lázeňství i místním samosprávám.