O přínosu lázeňského pobytu pro Vaše zdraví Vás prostřednictvím přednášky seznámí výzkumná pracovnice Institutu lázeňství a balneologie a zároveň lázeňská lékařka působící v Karlových Varech a Konstantinových Lázních.